Главоболие

Главоболието е особено разпространено в цивилизованите страни, където 20 % от „здравите” заявяват, че страдат от него. Според статистиката, жените са засегнати малко по-често. Ясна е полярността на главата спрямо тялото. Тя е най-висшата инстанция […]

Петнист тиф

Петнист тиф е остра антропонозна рикетсиоза. Пренася се от въшки. Поразява малките кръвоносни съдове под форматтта на васкулити и тромбоваскулити. Уврежда всички вътрешни органи и протича с интоксикация, поява на розеоло-петехиален обрив и от страна […]

Целулит

Целулитът представлява натрупване на отпадъчни продукти, вода и мазнина в подкожния клетъчен слой. Той може да раздуе тъканите до 5 пъти. Ако бъбреците не функционират правилно водата се връща отново в кръвообръщението. Няма ли възможност […]