Колиентерит

admin

Колиентерит е остро инфекциозно заболяване, протичащо с ентеритен синдром, токсикоза и водно-електролитни нарушения. Засягат предимно кърмаческата възраст с по-често спорадично и по-рядко епидемично разпространение. Причиняват се от ентеропатогенни Escherichia coll. Колиентерит е голям проблем за здравеопазването поради значителното му разпространение при майките, както и високия леталитет сред децата. Източници на […]

Subscribe US Now