Моето училище е номер 1

През 2023 г. Британският департамент по образование, подкрепен от Британския съвет за ресусцитация, завърши проект за стартиране на програма за автоматична дефибрилация (ПАД) във всички държавни училища във Великобритания. И това не е прецедент – инициативата „Kids save lives“, която обхваща обучението за КПР в училище в целия свят, е одобрена от Световната здравна организация и Европейския съвет по ресусцитация.

В България на този етап ПАД се развиват в единични училища в страната. А внезапният сърдечен арест може да се случи навсякъде, на всеки и по всяко време. В това число на деца и спортисти.

Проектът „Моето училище е номер 1“ се осъществява от фондация „Първите три минути“ с финансовата подкрепа на фондация „Обществен борд на TELUS International в България“ и ще превърне Националната финансово-стопанска гимназия в едно от първите училища в София и страната с цялостна ПАД. В сградата на емблематичната софийска гимназия с над 100 годишна история тече обновяване, а междувременно учениците и преподавателите преминават обучение по първа помощ с автоматичен дефибрилатор (АВД).

На 25 юни като част от заключителните дейности по проекта в двора на училището домакин – НПГПТО „М.В.Ломоносов“, в 13 часа ще се проведе инициатива за масова популяризация и мотивация на учениците и преподавателите и официално ще бъде връчен автоматичният дефибилатор, който ще се постави в обновената сграда на НФСГ, веднага щом всички се завърнат там. Ученици, учители, партньори, близки и семейства ще научат повече за програмите за автоматична дефибрилация в училище и ще участват в демонстрация по първа помощ при сърдечен арест.