13 общини подадоха своите озеленителни проекти в #ЗалесявамеАктивно24

Над 420 декара площи очакват да бъдат залесени

 

Днес започна оценяването на зелените проекти, разработени от българските общини в рамките на инициативата на Нестле България – “Залесяваме Активно”. Конкурсът събра проектите на 13 общини от 9 български области, желаещи да допринесат за подобряване на екологичната обстановка и устойчивото развитие на своите региони.

Процесът на оценяване ще се извърши на два етапа. Експертно жури, включващо представители на Нестле България и партньорите на инициативата – Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, Национално сдружение на общините в Република България и Лесотехнически университет, ще оценят проектите по качествени и административни критерии като съответствие на предложения проект с целите на конкурса, яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати, изготвен експертен технологичен план за залесяване или проект за озеленяване и още много. Членовете на журито ще представят своите оценки и обосновки чрез видео обръщения, които ще могат да бъдат намерени на страницата на инициативата.

Освен експертите, в оценяването ще може да се включи и всеки желаещ, като посети и попълни кратка анкетна форма, отворена на сайта на организатора. Хората ще имат възможност да разгледат всички проектни предложения, достъпни на nestle.bg, и да гласуват за общината, която според тях е представила най-добър проект. Анкетата ще бъде отворена до 25-ти юли.

Срокът за подаването на проектните предложения приключи на 30-ти юни, а участие взеха общините Мездра, Казанлък, Тунджа, Вълчи дол, Пловдив, Копривщица, Варна, Самоков, Твърдица, Русе, Девня, Благоевград, Костенец. Най-малкият по площ проект е на община Благоевград с площ от 0,15 дка, а най-голямият зелен проект е изпратен от община Твърдица с площ 200 дка.

Проектите на общините обхващат дейности като залесяване на опожарени площи, осигуряване на по-природосъобразни условия за възпитание на подрастващите и пестене на водни и енергийни ресурси, залесяване на 30 декара изоставени и ерозирали земи, възстановяване на парк и още много други. Всяка от включилите се общини има равен шанс да бъде избрана за следващото място, което ще бъде безвъзмездно подкрепено от Нестле България.

Инициативата „Залесяваме активно“ на Нестле България е част от глобалния ангажимент на компанията да засади 200 000 000 дръвчета до 2030 г. в районите, от които набавя суровини за своите продукти. През 2022 г. Нестле България започна инициативата “Залесяваме Активно” с доброволческа акция, в резултат на която над 500 доброволци засаждат 10 000 дървета в Новата гора на София. Година по-късно инициативата прераства в дарителска кампания с фонд от 50 000 лв, чиято първа мисия „SOS Залесяване 2023“ е възстановяването на 30 декара от опожарените гори на Стамболово. През 2024 г. инициативата обявява първият национален конкурс “SOS Залесяване” целящ да финансира залесяването/озеленяването на общинска площ.