Ротавирусен гастроентерит

Ротавирусен гастроентерит е чревна инфекция, която се причинява от Rota-вируси, с извор на заразата болния човек, с чревен механизъм на предаване, характеризираща се с диарен синдром и преобладаване в ранната детска възраст с повсеместно разпространение.

Ротавирусите при човека спадат към семейството Reoviridae, група А с четири серотипа, съдържат РНК с диаметър 70 nm. Те имат относително висока устойчивост във външната среда и към прилаганите дезинфектанти.

Патогенеза
Входната врата е устата. Инкубационният перидо е кратък – обикновено 48 часа понякога 1-7 дена. Възпалителният процес засяга епителните клетки на лигавицата на тънките и дебелите черва с промени главно в епителните вилозни клетки. Установяват се също така ензимни промени в червата, но без активиране на аденилциклазата, характернто за холерния екзотоксин. Съществува хуморален имунитет с данни за кръстосан имунен ефект между четирите типа човешки ротавирусен гастроентерит, който се предава трансплацентарно, а също чрез коластрата и млякото на преболедувалата родилка. Трайността на имунитета не е установена, но се счита, че той продължава поне през периода на ранното детство.

Източници на зараза
Ротавирусната инфекция при човека е антропоноза с извор на заразата болните с изявена клинична картина с диариен синдром, както и със субклинични безсимтомни форми. Контагиозният период е свързан с развитието на диарийния синдром. Максималното отделяне на вирусите обикновено е третият – петият ден от заболяването и продължава една, по-рядко 2-3 седмици. Допускат се възможни случаи на хронично протичане в течение на няколко месеца с рецидивни изострания и на „здраво” носителство или по-скоро прекарана безсимптомна форма.

Механизъм на предаване
Като чревна инфекция има фекално-орален механизъм на предаване на заразата. Относителната устойчивост на ротавирусите във външната среда и възможността за масивното им отделяне благоприятства лесния контактно-битов път на разпространение с помощта на контаминирани предмети, замърсени ръце, а така също със замърсена вода и храни като фактори за разпространение.

Ротавирусен гастроентерит има повсеместно разпространение в света, особено в развиващите се страни, най-вече в кърмаческата и ранната детска възраст. Както силни чревни инфекции и тук са в сила общите изисквания за високо санитарно-хигиенно ниво, лична хигиена и санитарно-гиниенна култура и навици.