Какво е стречинг

Стречинг е термин, който в превод от английски означава разтягане. Стречинг упражненията се използват за разтягане на мускулатурата при загряване, след тренировка или специално при работа за развиване на гъвкавостта.
Гъвкавостта е двигателно качество на човека, способност да извършва движения с голяма амплитуда. Гъвкавостта може да бъде:
– активна- способност да се достигне определена амплитуда чрез активното участие на мускулите, извършващи съответните движения в дадена става;
– пасивна- представлява достигнато отклонение под влиянието на външни сили(с помощта на партньор, тежест или други части на тялото);
– статична- достигане на известна амплитуда на разтягане на мускулите и задържането на позицията за определено време;
– динамична- способност за бързо достигане на максимална амплитуда на движение при редуване на фази на скъсяване и удължаване на мускула посредством махови движения;
– резервна- разликата между пасивната и активната гъвкавост.
Гъвкавостта зависи в голяма степен от строежа на ставите, връзките, телесната конструкция, еластичността на мускулите, площта на кожата. Тези фактори се изменят с възрастта. Гъвкавостта може да достигне своя апогей към 20 годишна възраст при мъжете и 25 при жените. След тази възраст прекомерното развиване на гъвкавостта може да деформира ставите и връзките и ще влоши двигателните способности на спортиста. С напредване на възрастта и съответно загубата на течност от клетките се влошава и гъвкавостта. Тя зависи и от пола. При жените тя е по-добра, поради по-малката мускулна маса, по-големия процент телесни мазнини, повечето тъканна течност, която намалява плътността на тъканите и благоприятства за увеличаване на гъвкавостта.
Влиянието на централната нервна система- несъвършената междумускулна координация вследствие от излишното напрежение на мускулите антагонисти, ограничава амплитудата на движение. Движенията могат да бъдат ограничени и от така наречената тоническа напрегнатост. Отговорните мускули за специфичните движения в съответен спорт са по-напрегнати и скъсени и оказват съпротивление при разтягане.
Външните условия също могат да повлияят на гъвкавостта. Тя се увеличава след добро загряване или при висока температура на външната среда, както и след сауна или топли водни процедури. Гъвкавостта е различна в различните часове от деня. Сутринта е значително намалена. Неподходящите за спорт дрехи също могат да я ограничат.
Има обратна зависимост между силата и гъвкавостта. Силовите упражнения, особено със статичен характер, водят до ограничаване на амплитудата на движенията. Мускулите с повишен тонус трябва да се разтягат, а по-слабите да се укрепват с подходящи упражнения.
Гъвкавостта се развива чрез разтягане и укрепване на мускулите. Трябва да се спазва изискването за равновесие- скъсените мускули се разтягат, а отслабналите- заздравяват.
Пасивните стречинг упражнения осигуряват по-добър тренировъчен ефект и намаляват опасността от травми, свързана с динамичните, маховидни упражнения.
При разтягане на мускулите се разтягат и мускулните вретена. Те са мускулните рецептори, които дават информация за състоянието и дължината на мускулите, както и разположението на крайниците в пространството. Когато се удължат, рецепторите предават импулси към гръбначния мозък, така че съответният мускул трябва да се съкрати, за да се избегне скъсяване.
Трябва да се избягва разтягането с големи болезнени амплитуди , защото по този начин се увеличава напрегнатостта на мускулите, а заедно с това намалява гъвкавостта им. Напрегне ли се(при волева контракция)обаче предварително за кратко даден мускул, е възможно в последствие да бъде по-добре разтегнен.
Предимствата на стречинга са:
– подобрява физическото състояние на организма;
– подобрява способността да се заучават и усъвършенстват различни двигателни умения;
– ускорява възстановителните процеси;
– намалява риска от контузии;
– намалява мускулната умора и напрежение;
– подобрява храненето на тъканите.
Методически указания:
– упражненията за гъвкавост трябва да се повтарят многократно- 1-2 опита не са достатъчни. Оптималният брой се определя от момента, когато амплитудата на разтягане започне да намалява под въздействието на умората;
– при всяко следващо повторение амплитудата на движение трябва прогресивно да нараства;
– редно е винаги да се избягва болката при разтягане;
– стречингът трябва да се прилага само след добро загряване;
– дозировката на упражненията трябва да са индивидуални – има индивидуални различия в тонуса(напрегнатостта) на мускулите;
– по време на загряване да се отдели специално внимание на травмираните места.

Източник: http://prirodnozdrave.com