Кой има право на безплатна инвалидна количка

ВЗЕМЕТЕ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА ОТ АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

В България е широко разпространено схващането, че само хора с увреждания могат да получат безплатни помощни средства от социалните. Да, те представляват основна част от целевата група, на която нашата социална система помага, но не и единствената. В обхвата на българското социално подпомагане, също така попадат:

∎  хора претърпели инцидент
∎  страдащи от определени заболявания
∎  трудноподвижни възрастни хора
∎  лежащо болни

които са с намалена или пълна парализа на долните крайници, при които самостоятелното придвижване не е възможно.

В Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 на Постановление № 65 на Министерски съвет ясно е дефинирано кой има право да получи безплатно инвалидна количка.

В т. 12 се посочва, че при “частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно”, Агенция Социално Подпомагане може да отпусне, напълно безвъзмездно, необходимата за закупуването на инвалидна количка сума. Това означава, че на практика всеки човек, при който е налице гореописаното състояние, може да кандидатства и да получи необходимата целева помощ за получаването на количка.

КАКВА СУМА МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ

Цените на качествените инвалидни колички у нас започват от 450 лв, а сумите определени със Заповед № РД-01-365 от 22 май 2019 г. на Министъра на Труда и Социалната Политика за финансиране на закупуване на инвалидна количка съответно са:
∎  350 лева за рингова инвалидна количка и
∎  486 лв за рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и др.

Пълен списък на отпусканите от Агенция Социално Подпомагане безплатни помощни средства и максимален размер на целевите помощи за тях може да намерите ТУК. 

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВИТЕ

За да ви бъде отпусната безплатна инвалидна количка, е необходимо да минете през няколко стъпки. Накратко, лицето, за което е количката, трябва да има МЕДИЦИНСКИ ПРОТОКОЛ, издаден от специализирана лекарска консултативна комисия (ЛКК) по профила на заболяването му или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и да подаде Заявление-Декларация за отпускането на целевата помощ в съответната Дирекция Социално Подпомагане.

До 10 дни, Директорът на Дирекция Социално Подпомагане издава ЗАПОВЕД за отпускане на помощното средство. След това единственото, което трябва да направите, е да се свържете с надеждна лицензирана фирма за предоставяне на безплатни помощни средства, която да се погрижи да получите своите помощни средства по възможно най-бързия и удобен за вас начин.

ВЗЕМЕТЕ БЕЗПЛАТНА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА

СТЪПКА ПО СТЪПКА

СТЪПКА 1 – Посетете Личния Лекар 

От личния лекар (ДжиПи) на лицето, за което е необходима количката,

е необходимо да вземете направление за лекарска консултативна комисия (ЛКК) по профила на заболяването.  В случай, че нямате епикриза, описваща състоянието на пациента, личният му лекар ще издаде етапна епикриза.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

∎  Лична карта

∎  Епикриза

Ако имате ТЕЛК с изписани помощни средства, пропуснете следващата стъпка и преминете към Стъпка 3. 

СТЪПКА 2 – Вземете Медицински Протокол

Необходимо е да минете оторизирана лекарска консултативна комисия (ЛКК). Комисията ще ви издаде Медицински Протокол, който съдържа информация какви помощни средства се полагат на пациента съгласно здравословното му състояние.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

∎  Направление от личен лекар за ЛКК

∎  Копие и оригинал от епикриза

∎  Копиe и оригинал на лична карта на пациента

СТЪПКА 3 – Подайте Заявление-Декларация

Отивате в Дирекция Социално Подпомагане (ДСП) по местоживеене. Там ще ви дадат Заявление-Декларация за отпускане на целева помощ за покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия.

Попълвате Заявлението-Декларация и заедно с Медицинския Протокол от ЛКК или ТЕЛК, го подавате в ДСП.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

∎  Лична карта на пациента

∎  Медицински Протокол от ЛКК или ТЕЛК

∎  Заявление-Декларация за отпускане на целева помощ (получава се и се попълва на място).

СТЪПКА 4 – Вземете Заповед за отпускане
Директор на Дирекция Социално Подпомагане взема решение дали целевата помощ за закупуване на инвалидна количка да бъде отпусната или отказана.

При положително решение, в 10-дневен срок, от Дирекция Социално Подпомагане ще ви се обадят, за да ви поканят да вземете Заповедта.

В случай, че никой не се свърже с вас в рамките на 10-дневния срок, ви съветваме да им се обадите или директно да посетите дадената ДСП.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

∎  Копиe и оригинал на лична карта на пациента

∎  Препоръчваме ви да носите всички документи.

 

СТЪПКА 5 – Изберете Лицензирана Фирма

След получаване на заповедта се свържете с лицензирана фирма, която работи със социалните. Нашият съвет е да търсите доказана фирма, с професионално отношение и изключително внимание към пациентите.

Не забравяйте, че…

Заповедта трябва да се реализира в 90-дневен срок от издаването й. Нашият съвет е да не чакате прекалено дълго, а да я изпълните веднага след получаването й, защото в случай на забавяне ще трябва да ви бъде издадена нова заповед за отпускане., което съответно означава, че ще трябва отново да минете през всички гореописани стъпки.

 

Източник: Кой има право на безплатна инвалидна количка