ЕИБ ще подкрепи създаването на Национална детска болница у нас

Европейската инвестиционна банка(ЕИБ) и „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД сключиха договор за техническа помощ. По този начин ще бъде подкрепено изграждането на Национална детска болница в България.

В рамките на Договора ще бъде разработен анализ на педиатричните грижи в България, който ще представи и обективни данни за потребностите от педиатрични здравни услуги. Данните от него ще подпомогнат за вземането на стратегически решения за развитие на детското здравеопазване в контекста на политиките за демографско развитие на страната.

Вследствие на направения Анализ ще бъде изготвен Доклад за съществуващо предлагане на педиатрични грижи, регистрирани потребности и регистрирани дефицити. Получените данни и заключения следва да послужат за окончателно изготвяне на структура и капацитет на Националната детска болница въз основа на предложената индикативна структура от експертната група педиатри.