Отбелязваме Световния ден на зрението

Новият медицински информационен портал за пациенти diagnosa.info избира очното здраве за своя първа кауза

 

На 12 октомври отбелязваме Световния ден на зрението, който има за цел да повиши осведомеността относно проблемите на очното здраве и да насърчи добрите практики за грижа за очите.

На специално събитие новият медицински информационен портал за пациенти diagnosa.info обяви, че се присъединява към инициативата на Международната агенция за предотвратяване на слепотата (IAPB), фокусирана върху важността на грижата за очите на работното място.

Кампанията насърчава работодателите да усвоят добри практики за очното здраве в полза безопасността и производителността на милиони служители. Първата стъпка е да се даде приоритет на личната грижа за очите, споделяйки хаштага #LoveYourEyes.

Инициатива се подкрепя и от Рош България.

Нашата мисия е да предоставяме на пациентите актуална и научнообоснована медицинска информация, интегрирайки най-доброто от съвременната медицинска практика и фармацевтичната индустрия. Работим за един свят, в който пациентите са не само добре информирани и осъзнати за своите заболявания и нужди, но също активно и отговорно допринасят за лечебно-диагностичния процес, с цел постигане на най-добри резултати.” – обяснява мисията на diagnosa.info д-р Мария Трифонова, основател на портала.

„Знанието е сила, зрението – също, затова решихме да започнем с очното здраве като сериозен медицински и социалнозначим проблем. Загубата на зрение има опустошително въздействие – физически, емоционално и икономически – върху пациентите, техните семейства и близки, като в повече от половината случаи би могла да бъде предотвратена с превенция, ранна диагностика и адекватно лечение.” – казва д-р Иван Томов, съосновател на diagnosa.info.

С кампанията за Световния ден на зрението Международната агенция за предотвратяване на слепотата (IAPB) и diagnosa.info целят и изграждане на активна позиция на обществото по тази тема.

Това би помогнало за промяна в начина, по който здравната екосистема вижда и управлява очните заболявания, чрез формиране на култура за превенция, ранна диагностика и навременно, адекватно лечение с иновативни подходи.

Въпреки че България е сред страните, чиито непосрещнати здравни нужди са сериозни, зрителното здраве не е сред приоритетите в проекта за „Национална Здравна Стратегия 2030”.

Според специалистите някои болести, водещи до ослепяване, нямат симптоми, затова е важно да преглеждаме редовно очите си.

Всеки, който има интерес да се запознае с проблемите на очното здраве и да научи повече за това какво представляват заболявания като:

  • глаукома
  • катаракта
  • възрастова макулна дегенерация
  • диабетна ретинопатия и диабетен макулен едем
  • синдром на сухото око,

или просто желае да получи обективни здравни съвети относно грижата за нашите очи – може да посети diagnosa.info.