Българските естетични дерматолози проведоха своя втори конгрес с международно участие

Българска асоциация на естетичните дерматолози в България (БАEД) проведе своя втори конгрес по естетична дерматология с международно участие в рамките на два дни – 30.09 и 01.10 в хотел София Балкан

 

Конгресът бе второто научно събитие в сферата на естетичната дерматология в България, на което беше представена богата и съвременна научна програма от 38 български и международни, утвърдени в специалността лектори. Чуждестранните лектори бяха проф. Себастиан Котофана от Съединените щати, почтен професор в престижни университети в САЩ, Китай, Русия, Сърбия, Англия и д-р Тунч Тириаки, световно известен пластичен хирург от Турция с клиники в Истанбул и Лондон. Част от българските лектори бяха представители на партньорските организации Българското Дерматологично Дружество (БДД) и Българска асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия (БАПРЕХ).

Спонсорите на събитието, представители на български и световни компании, лидери в сферата на естетичната дерматология, имаха възможност да се включат чрез изложбен щанд и презентация в научната програма на събитието.

Българската асоциация на естетичните дерматолози в България е основана през 2017 година с цел подобряването на нормативната и етична регулация на професията на медицинските специалности в България, имащи отношение към предоставянето на медицински услуги в областта на дерматологията, венерологията, естетичната медицина и медицинската козметика. Сдружението се бори и за повишаване качеството на предоставяните на пациентите медицински услуги в тази област, повишаване на нивото на защита на правата на българските пациенти, а също и развитие, и утвърждаване на здравната култура на обществото в областта на дерматологията, венерологията, естетичната медицина и медицинската козметика.

Партньор на асоциацията в подготовката на конгреса беше компания Арбилис, специализирана в организирането на медицински форуми. На събитието присъстваха и всички членове на управителния съвет на БАEД – председателят д-р Снежана Атанасова, д-р Ася Данчева, д-р Елеонора Валянова, д-р Катя Паскова, д-р Росица Денчева.

Повече информация за конгреса може да се намери на официалния сайт на БАEД: https://baad.bg/news/