40% от класните стаи са в червената зона за лошо качество на въздуха

На официална среща бяха изнесени резултатите от социално-информационната кампания “Знаеш ли какво дишаш?”, в която участват 29 учебни заведения от шест града в страната 

 

Ролята на мониторинга на качеството на въздуха в училищата е критична, подчерта заместник-министърът на образованието Мариета Георгиева откривайки специалната среща с  представители на общински, държавни и образователни институции, съвместно с партньорските организации на инициативата. “Важно е да има кампании като “Знаеш ли какво дишаш?”, които  повдигат важни въпроси за предпазване на здравето на децата в училищата и детските градини.”, сподели тя.

Редица изследвания описват опасностите за когнитивното развитие на децата в следствие на замърсяването на въздуха – показаха данните изнесени от инициаторът на кампанията Христо Атанасов. Непроветряемите помещения имат решаваща роля и за разпространението на вируси и  инфекции, стана ясно от проучванията.

При децата високите нива на въглероден диоксид имат отношение не само към тяхното добро представяне в учебния процес, но и към нарушено развитие на когнитивните им способности в дългосрочен план. Лошото качество на въздуха може да доведе до сериозни заболявания като астма, хроничен бронхит и алергии.

Информационната кампания стартира в края на 2022 г. с дискусия в Русе, а първите сензори, измерващи качеството на въздуха бяха инсталирани в три русенски училища и една детска градина. Към декември 2023 г., в кампанията участват 29 учебни заведения в шест града. Дискусии, свързани с качеството на въздуха бяха организирани в София, Пловдив, Русе, Враца и Монтана, електронната книга  “5 лесни стъпки за по-чист въздух” и проведените уебинари достигнаха до широка аудитория. Инициативата печели все по-голям институционен и обществен интерес, както и подкрепата на местни бизнес и граждански организации.

Предизвикателствата

Обществената осведоменост остава пречка, усложнена от учителите и родителите, които не осъзнават важността на проблема. Данните от сензорите, показващи нивата на замърсяване, сочат, че приблизително 40% от класните стаи са в червената зона и над половината в жълтата. За съжаление това са резултати от ежедневните статистики.

“Над 90% от децата дишат замърсен въздух в затворените помещения, а 600 000 от тях са получили инфекции на дихателните пътища.” – съобщи Иван Армянов, председател на Българската Асоциация “Отопление, Климатизация и Вентилация”, които подкрепят инициативата. “Изключително голямо е значението на интеграцията на технологиите като помощно средство в учебния процес и в ежедневието на учениците!” – подчерта съоснователя на ТЕХНОКРАТИ Ивайло Бонев, който е партньор на кампанията от самото начало.

Добрите примери

Възможности за подкрепа на учебните заведения има, както от бизнеса, така и от допълнителни програми за финансиране. Благодарение на финансиране от ПУДООС по Националната кампания „Чиста околна среда – 2023“ СУ „Вичо Грънчаров” в Горна Оряховица е едно първите училища в страната, което фокусира усилията си за по-чист въздух в класните стаи. Проактивните усилия на ръководство и екипа на училището направиха възможно монтирането на 20 броя сензори за измерване качеството на въздуха в помещенията.

Според Нели Атанасова, директор на училището, грижата за здравето на учениците и създаването на благоприятна среда е основен приоритет. “Поставянето на сензори е част от нашата зелена визия за благосъстоянието на екипа и учениците. Интересът и ентусиазма на учениците, след инсталирането на сензорите беше впечатляващ. Самите те следят индикаторите и се грижат за навременното проветряване на помещения. Обсъждат с класните ръководители значението на чистия въздух, коментират и как се отразява то на качеството на техния фокус по време на учебния процес.” – разказа тя.

Усилията за следене на качеството на въздуха в затворените помещения трябва да се насочат и към детските градини, подчерта Петя Йосифова член на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България.

Информационната кампания „Знаеш ли какво дишаш?“ е насочена към повишаване на информираността за значението на качеството на въздуха във всички помещения, където децата прекарват голяма част от времето си. Социалната инициатива цели не само да повиши осведомеността, но и да активира действия за подобряване на здравето и учебните условия на младите поколения. Отличена в категория „Зелена инициатива“ в конкурса „Най-зелените компании в България“, кампанията продължава да привлича внимание и ангажираност от страна на институциите, обществото, родителите и учениците. През 2024 г. дискусиите ще продължат в различни градове в страната, като ще бъдат съчетани с отворени часове насочени към самите ученици.