Всеки четвърти българин спортува поне веднъж седмично

24% или близо 1 милион българи спортуват редовно поне веднъж седмично. Броят им бележи значителен ръст спрямо 2022 година (20%). Активно спортуват предимно младите хора между 15 и 29 г. Близо 2 милиона българи посочват, че са физически активни поне веднъж месечно. Това показват данните от проучването за физическите навици на българина – MultiSport Index на IPSOS България, проведено в края на 2023 г. по поръчка на Бенефит Системс България. Резултатите бяха представени на 23 януари 2024 г. от Алиция Любенов, маркетинг мениджър на Бенефит Системс България и Христина Николова, IPSOS България. Сред участниците бяха нутриционистът Ева Александрова и кинезитерапевтът Златин Петков.

Изследването включва количествени данни и качествена част – 5 дълбочинни интервюта с експерти: кардиолог, ендокринолог, кинезитерапевт, психолог и нутриционист. Според данните общо 55% от българите извършват физическа дейност или спортуват поне веднъж месечно. Делът им се запазва от 2022 г., но според анализа на експертите тази честота е недостатъчна, за да окаже положителен ефект върху здравето.

45% от анкетираните споделят, че извършват физическа активност по-рядко от веднъж месечно, а основните причини за това са липсата на интерес към спорта (63%) и липсата на време (39%). По мнението на експертите процентът неактивни хора е твърде голям, а стресът и забързаният начин на живот се превръщат в оправдание. Проблемът се корени в липсата на изградени навици и информираност, особено при поколенията над 40 години. Поколението 15-30 годишни е добре информирано, осъзнато по отношение на личното здраве и разбиращо ползите в дългосрочен план. “Въпреки това, процентът млади хора с нетипични за възрастта проблеми, следствие от липсата на движение и спорт, е по-голям през последните години. Примери за такива последствия са: диагноза дискова херния на млада възраст, наднормено тегло, затлъстяване и рисковите фактори, които носи то като отключване на диабет”, сподели Златин Петков.

Според общото мнение на участниците в качественото проучване мотивацията за движение се появява, когато физическите проблеми я налагат. Това е свързано с липса на социална среда, която да мотивира, неразбиране на нуждата от превенция, липса на информираност по отношение на личното здраве, отлагане посещението на специалист до последния възможен момент и липса на желание за отказване от вредните навици.

Делът на хората, извършващи редовно физическа активност, постепенно се увеличава през последните години – от 29% през 2019 г. до 42% през 2023 г. Това са предимно хора в активна възраст, работещи, високообразовани и с малко по-високи доходи спрямо общото население на България. Резултатите от проучването показват повишен интерес към колоезденето (18%) и ходене пеша/разходка (61%). Експертите обясняват това с достъпността, възможността за практикуване със семейство и благоприятното влияние за физическо и психическо здраве.

Спортът е модерен при младите, което е предпоставка за изграждане на постоянни навици в дългосрочен план. Фитнесът остава най-популярен сред активно спортуващите (14%), а 68% от спортуващите българи предпочитат да спортуват с приятел, партньор, дете.

Продължава да се увеличава делът на редовно спортуващите, които следват определен хранителен режим, като през 2023 г. са почти 6 на всеки 10 активно спортуващи. Специалистите описват хранителните навици на хората в България като недостатъчно здравословни в общия случай, включващи доста обработени храни, мазнини и бързи въглехидрати.

“Търсейки оптималното тегло, понякога хората залитат към модерни диети, които обещават бързи резултати, но не водят до дълготраен ефект и могат да отключат здравословни проблеми в бъдеще. Добре е човек да си даде достатъчно време, за да изгради устойчиви навици, които да се превърнат в здравословен начин на живот“, заяви Евдокия Александрова.

Друга тенденция се наблюдава при използването на технологиите като част от спортната програма на българите. В сравнение с предходните проучвания, през 2023 г. ползването на мобилни приложения, подпомагащи тренировката, се увеличава до 39%. Експертите се обединяват около тезата, че технологиите при спортуване имат ползи за мотивацията към повече физическа активност, създават състезателен елемент, а и са полезни от медицинска гледна точка.

Спортът и здравето са важна тема и на работното място. Според проучването служителите имат силна нужда работодателят да се ангажира със здравето и физическата активност в компанията. За 42% спортът като придобивка е мотиватор за повече движение. 4 от 10 анкетирани са чували за карта MultiSport. Този дял продължава да се увеличава с всяка изминала година и през 2023 г. достига 42% разпознаваемост на бранда. Картата е най-популярна сред младите жители на големите градове, най-вече на столицата, където 4 от 5 отговарят положително.

“Основният извод от проучването е, че вървим в правилната посока, но предстои още много работа. Вярвам, че всички участници в обществения живот трябва да обединим усилия за повишаване на спортната и двигателна култура на българина, и съм щастлива, че в нашата работа виждаме позитивна тенденция сред работодателите. Наш основен приоритет като социално отговорна компания е да насърчаваме активния начин на живот. Ще продължим да подкрепяме  нашите партньори и заедно да създаваме повече възможности за спорт и движение в името на общата кауза.“, сподели Алиция Любенов, маркетинг мениджър на Бенефит Системс България.