Христо Атанасов разгледа проблемите с качеството на въздуха на пресконференцията на „Въздух за здраве“

Въздухът, който дишаме, несъмнено формира основата на нашето здраве и благополучие. Тази тема беше в центъра на вниманието на скорошната пресконференция, организирана от сдружение „Въздух за здраве“. Експерти и заинтересовани страни обсъдиха настоящите предизвикателства и потенциални решения за подобряване на качеството на въздуха в България. Сред участниците бе и Христо Атанасов от „Знаеш ли какво дишаш?“ – активист в областта, съсредоточен върху проблемите и възможностите, свързани с качеството на въздуха в затворени помещения. Той сподели, че едно от най-важните неща е да се повиши осведомеността сред обществото, тъй като то често то не проявява интерес към този проблем, който засяга всички ни.

От началото на миналата година, Христо Атанасов е в центъра на кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“, която привлича вниманието на обществото към качеството на въздуха в затворени пространства.  С оглед на факта, че голяма част от времето ни преминава в помещения като училища, офиси и домове, инициативата на Христо има за цел не само да наблюдава и анализира качеството на въздуха, но и да предоставя важна информация за възможните рискове и мерки за подобряване на средата. 

Кой беше моментът, който ви накара да започнете тази инициатива?

Стартирахме кампанията “Знаеш ли какво дишаш?” преди повече от година. Ние сме технологична компания, която предлага разнообразни решения за мониторинг и измерване на различни процеси и параметри. В процеса на работа и търсейки различни възможности да бъдем полезни с това, което правим, стигнахме до идеята за кампания за мониторинг на качеството на въздуха. Решихме да се насочим към училища, детски градини и други учебни заведения, тъй като проучванията показват, че децата са най-уязвими. Причината да се спрем на измерване качеството на въздуха в затворени помещения чрез отчитане на нивата на CO2, температура и влажност, беше осъзнаването на важността на тези параметри за здравето и производителността на хората, особено на децата. Забелязахме, че макар широкото обсъждане на замърсяването на въздуха навън, качеството на въздуха в закрити помещения, където децата прекарват голяма част от времето си, често се подценява. Решението да започнем тази кампания идва от желанието ни да подчертаем важността на тази тема и да допринесем за подобряването на средата, в която децата учат и играят.

Качеството на въздуха в помещенията често е по-малко обсъждана тема в сравнение със замърсяването на въздуха навън. Защо смятате, че е важно да се обърне внимание на качеството на въздуха в закрити помещения, особено в училищата?

Качеството на въздуха в затворени помещения е изключително важно, тъй като децата прекарват значителна част от времето си в училище, детската градина или други помещения. Неговото влияние върху учебния процес, здравословното им състояние и концентрацията е значително, както показват редица изследвания и проучвания, направени в различни изследователски центрове и университети.

Изследователи от Катедра по психиатрия и поведенчески науки, Медицински университет в Ню Йорк и отдел за вътрешна среда, Национална лаборатория на Лорънс Бъркли, установяват, че човешката когнитивна функция намалява с около 15 %, когато нивата на CO2 достигне 945 ppm, и се срива с 50 % при 1400 ppm. Покачване на нивата на CO2 над 2000 ppm вече може да причини значителен дискомфорт, също така да попречи на учениците да се представят оптимално в клас и на развитието на техните когнитивни резултати в дългосрочен план. Симптомите включват гадене, лоша концентрация и чувство на задушаване в допълнение към споменатите по-горе негативни ефекти. Лошото качество на въздуха увеличава риска от разпространение на вируси, особено на респираторни инфекции.

Можете ли да споделите повече за процеса на мониторинг на качеството на въздуха в реално време в училищата и детските градини? Как се използват устройствата и какви параметри измерват?

Процесът на мониторинг на качеството на въздуха включва използването на специализирани устройства, които измерват в реално време нивата на CO2, температура и влажност.  Тези устройства са инсталирани към момента в над 200 класни стаи и помещения в училища и детски градини. Информацията от сензорите за нивата на CO2, температура и влажност се съхранява с цел да бъде анализирана и обработвана. Резултатите може да използваме за намиране на подходящи решения и за подобряване на условията. А докато намерим трайно автоматизирано решение, сензорите ще напомнят на учители и ученици  регулярно да отварят прозорците, което е най-лесния и бърз начин да повлияят на показателите.

Какви бяха основните цели, когато стартирахте кампанията, и как планирахте да ги постигнете?

Една от основните цели на кампанията ни беше и все още е повишаване на осведомеността за проблема с качеството на въздуха в затворени помещения.

Вече повече от година работим за постигане на тези цели чрез активна информационна кампания и сътрудничество с училищни и общински организации. Поставили сме сензори в над 30 учебни заведения, за които вече имаме данни за значителен период от време. Нашата цел също така е тези данни да се анализират от специалисти, които да оценят средата, в която нашите деца прекарват по-голямата част от времето си. Работейки със специалисти, институции и експерти, ние се стремим да разработим начин, по който да осигурим условия за постигане и поддържане на по-здравословна среда за учениците и всички нас.

От наблюденията ви през 2023 г. кои са някои от най-тревожните констатации относно качеството на въздуха в училищата?

Една от най-тревожните констатации относно качеството на въздуха в училищата е отчитането на много високи нива на CO2 регулярно и за значителни периоди в по-голямата част от помещенията, в които измерваме параметрите. Тези нива на CO2 водят до намалена концентрация и учебни постижения, а при постоянно излагане на децата на такива условия – и до здравословни проблеми и трайно намаляване на когнитивните способности. Освен това липсата на вентилация, редовно проветряване и контрол върху качеството на въздуха може да доведе до редица здравословни проблеми и да затрудни учебния процес.

Как се справяте с въпроса за обществената осведоменост, особено сред учителите и родителите, по отношение на важността на качеството на въздуха?

За увеличаване на обществената осведоменост сред учителите и родителите, провеждаме информационни срещи в различни градове като усилено търсим подкрепа и от местните институции. Представяме резултати от различни изследвания, с които сме се запознали по време на нашите проучвания, както и резултати от измерванията в различните училища, които имаме към момента.

Също така, активно използвахме социалните мрежи и други комуникационни канали, за да достигнем до по-широка аудитория с нашето послание за необходимостта от подобряване на качеството на въздуха в училищата и във всички затворени помещения, в които прекарваме време. Провеждаме срещи в много различни организации, които работят в същата посока, търсейки начин заедно да постигнем по-добри резултати.

Бихте ли споделили някакви успешни истории или положителни промени, настъпили в резултат на кампанията?

Преди няколко месеца в кампанията се включи СУ “Вичо Грънчаров”, гр. Горна Оряховица. Освен поставянето на сензорите, в училището започна и усилена информационна кампания за запознаване на учителите и учениците с устройствата, и с важността  на отчитането на качеството на въздуха в класните стаи. Поставените сензори освен, че предават данните в реално време, разполагат и с дисплей, на който учители и ученици виждат във всеки момент какво е нивото на CO2, температура и влажност. Дисплеят има и графичен индикатор под формата на човече, което е усмихнато, ако параметрите са в норма и намръщено, ако те са извън нормата.  Това дава възможност на учителите лесно да следят условията и да предприемат навременни мерки за подобряване на нивата на параметрите. Също така децата активно участват в този процес и така изграждат навици за поддържане на качеството на въздуха в затворени помещения. Учителите споделят, че децата активно следят сензора и дори сигнализират на учителите ако видят, че човечето е намръщено.

Как учениците и училищният персонал реагираха на инсталирането на монитори за качеството на въздуха и на информацията, която те предоставят?

След като бяха запознати със значението на качеството на въздуха в затворени помещения и имаха възможност да видят какви са нивата в помещенията, в които прекарват времето си, учители и ученици активно се включиха в работата по подобряване на условията в класните стаи.

Видяхме интерес и ангажираност сред учениците по отношение на тяхното здраве и производителност, както и готовност за сътрудничество с учебното ръководство за подобряване на условията в училище.

Какви са следващите стъпки на кампанията през 2024 г. и след това?

През 2024 планираме провеждане на още редица информационни събития в различни градове, както и изграждане на партньорства с организации и инициативи със сходни цели и посока на работа. Ще работим активно и в посока поставяне на повече сензори в повече училища и детски градини.

„Знаеш ли какво дишаш?“ е важна стъпка към създаването на по-здравословна и осведомена общност. Под ръководството на Христо Атанасов, тя вдига летвата за това как образованието и иновациите могат да бъдат използвани за постигането на реална промяна в общественото здраве и благополучие. С всяка нова информационна среща, инсталиран сензор и образователен модул, кампанията продължава да оставя траен отпечатък в сърцата и умовете на хората, укрепвайки основите за по-добро бъдеще за всички ни.