Главоболие

Главоболието е особено разпространено в цивилизованите страни, където 20 % от „здравите” заявяват, че страдат от него. Според статистиката, жените са засегнати малко по-често. Ясна е полярността на главата спрямо тялото. Тя е най-висшата инстанция […]